Мультимодальна періопераційна аналгезія при малоінвазивних втручаннях на грудній залозі

  • D. E. Korenyuk Клінічний онкологічний диспансер, м. Дніпро, Україна
  • A. G. Tkachuk Клінічний онкологічний диспансер, м. Дніпро, Україна
  • Yu. M. Terzi Клінічний онкологічний диспансер, м. Дніпро, Україна
  • V. Ya. Lagunov Клінічний онкологічний диспансер, м. Дніпро, Україна
  • A. G. Antonenko Клінічний онкологічний диспансер, м. Дніпро, Україна
  • E. V. Kolokolnikova Клінічний онкологічний диспансер, м. Дніпро, Україна
Ключові слова: Інфулган, Налбуфін, інфузійна форма парацетамолу, мультимодальна аналгезія, преемптивна аналгезія, періопераційне знеболювання при малоінвазивних втручаннях

Анотація

У статті представлено дослідження використання парентеральних форм препаратів Інфулган та Налбуфін на базі обласного мамологічного центру та відділення анестезіології № 1 Клінічного онкологічного диспансеру, м. Дніпро. Нами було узагальнено досвід використання означених засобів у складі мультимодальної періопераційної аналгезії у 15 пацієнтів, яким виконувалася вакуумна аспіраційна біопсія грудної залози за допомогою установки “Mammotome HH”. Оцінювалася інтенсивність болю в післяопераційному періоді, необхідність у додатковому знеболюванні. Результати дослідження показали, що преемптивна мультимодальна аналгезія із застосуванням парацетамолу у формі розчину для інфузій та налбуфіну була ефективною та безпечною для періопераційного знеболювання при амбулаторних малоінвазивних діагностичних та лікувальних оперативних втручаннях на тканинах грудної залози. Таке знеболювання дозволяло зменшити дози використовуваних у післяопераційному періоді знеболюючих засобів, сприяло прискоренню повернення хворих до повноцінного життя після вакуумної аспіраційної біопсії грудних залоз. Наш досвід може бути рекомендований до застосування у боротьбі з больовим синдромом після малоінвазивних хірургічних втручань.
Опубліковано
2018-03-07
Розділ
Оригінальна стаття