Планування програми фізичної терапії для відновлення ходьби після перенесеного інсульту за синергійним типом відновлення

  • О Ю Білянський Львівський державний університет фізичної культури, м. Львів, Україна
  • П І Скобляк Львівський державний університет фізичної культури, м. Львів, Україна
  • В В Рокошевська Львівський державний університет фізичної культури, м. Львів, Україна

Abstract

Актуальність. За статистикою, третина людей, які щороку переносять мозковий інсульт (МІ), – це люди працездатного віку. Можна передбачити, що практично у кожного з пацієнтів та членів його родини буде бажання повернутись до попереднього місця праці. Для цього людині потрібно навчитися долати «наслідки» перенесеного МІ. Часто порушення функції ходьби перешкоджає нормальному функціонуванню пацієнта, особливо якщо це відбувається за синергійним типом відновлення. Для досягнення високого рівня функціонування одним із ключових моментів у фізичній терапії є планування реабілітаційного процесу. Увага до згаданої проблеми зумовлена тим, що неточності та помилки при плануванні ставлять під сумнів ефективність усього реабілітаційного процесу, можуть спричинити погіршення стану здоров’я та інвалідизацію пацієнта [1]. Типові програми фізичної терапії орієнтовані на основний клінічний діагноз та період реабілітації, але не враховують супутніх захворювань та ускладнень, типу відновлення та інших індивідуальних особливостей пацієнта. Тому, беручи до уваги різноманітність наслідків після перенесеного мозкового інсульту та неврологічних порушень, вищезазначене питання буде актуальним.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Герцик А. Створення програм фізичної реабілітації/терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату / Андрій Герцик // Слобожанський науково-спортивний вiсник. – Харків : ХДАФК, 2016. – № 6(56). – С. 37–45. – doi: 10.15391/ snsv.2016–6.006
Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья: МКФ: краткая версия. URL: apps.who.int/iris/bitstre am/10665/85930/1/9241545445_rus. pdf?ua=1
Рокошевська В., Крук Б. Застосування моделі міжнародної класифікації функціонування (мкф) у фізичній терапії осіб після перенесеного мозкового інсульту / Віра Рокошевська, Богдан Крук // сучасні тенденції у практиці і освіті фізичної терапії. – Львів: УДК 615.825:616.831– 005.1
Hertsyk A. SMART goal setting in physical therapy / A. Hertsyk // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 2 (34). –С. 57–63.
www.sralab.org/rehabilitation-measures
Published
2018-10-18
How to Cite
1.
Білянський ОЮ, Скобляк ПІ, Рокошевська ВВ. Планування програми фізичної терапії для відновлення ходьби після перенесеного інсульту за синергійним типом відновлення. PMJUA [Internet]. 2018Oct.18 [cited 2020Feb.23];3(2/1):51-3. Available from: https://www.painmedicine.org.ua/index.php/pnmdcn/article/view/145
Section
Conference abstract