Частота експресії антигену CD 117 на бластних клітинах при мієлодиспластичному синдромі (МДС), гострій мієлоїдній лейкемії (ГМЛ)

  • Г С Стародуб ДУ “Інститут гематології та трансфузіології НАМН України”, Київ, Україна
  • Н В Горяїнова ДУ “Інститут гематології та трансфузіології НАМН України”, Київ, Україна
  • Н М Треяк ДУ “Інститут гематології та трансфузіології НАМН України”, Київ, Україна
  • А І Гордієнко ДУ “Інститут гематології та трансфузіології НАМН України”, Київ, Україна
  • Т П Перехрестенко ДУ “Інститут гематології та трансфузіології НАМН України”, Київ, Україна
  • В О Кубарова ДУ “Інститут гематології та трансфузіології НАМН України”, Київ, Україна

Abstract

CD 117 (kit) є рецепторною тирозин-кіназою типу ІІІ, яка бере участь у клітинній сигнальній трансдукції клітин. Зазвичай kit активується шляхом зв’язування його ліганду, запускаючи каскад фосфорилювання, призводячи до транскрипції в клітинах різного типу. Така активація регулює апоптоз, диференціацію, проліферацію клітин.

Мета. З огляду на те, що мієлодиспластичний синдром (МДС) – це клонова патологія з високою здатністю до трансформації у ГМЛ, є актуальним вивчати експресії антигену CD 117 у хворих на МДС РАНБ І, РАНБ ІІ, ГМЛ.

Матеріал і методи. Проаналізовано дані 12 хворих на МДС, із них 7 РАНБ І та 5 з РАНБ ІІ і 11 хворих на ГМЛ, методом проточної лазерної цитофлюориметрії на FACScan (Becton Dickinson, США) з використанням програми LYSYS-II ver. 1.1 (Becton Dickinson, США).

Результати досліджень. Експресія антигену CD 117 визначена у 28,6 % обстежених хворих на МДС РАНБ І з показником CD 34+ 5,1 ± 0,5 % при 7,5 ± 1,5 бластних клітинах у КМ, у хворих на МДС РАНБ ІІ експресія CD 117 антигену спостерігалась у 80 % випадків при наявності 16,4 ± 1,5 % CD 34+ бластних клітин у КМ. У хворих на ГМЛ de novo в КМ виявлялось 62,4 ± 6,4 % CD 34+ бластних клітин, встановлено експресію CD 117 на 59,5 ± 4,5 % клітин у 81 % обстежених хворих.

Висновки. Динаміка експресії антигену CD 117 на бластних клітинах при МДС свідчить про активність патологічного процесу.

Downloads

Download data is not yet available.
Частота експресії антигену CD 117 на бластних клітинах при мієлодиспластичному синдромі (МДС), гострій мієлоїдній лейкемії (ГМЛ)
Published
2019-05-16
How to Cite
1.
Стародуб ГС, Горяїнова НВ, Треяк НМ, Гордієнко АІ, Перехрестенко ТП, Кубарова ВО. Частота експресії антигену CD 117 на бластних клітинах при мієлодиспластичному синдромі (МДС), гострій мієлоїдній лейкемії (ГМЛ). PMJUA [Internet]. 2019May16 [cited 2020Jun.4];4(1/1):7. Available from: https://www.painmedicine.org.ua/index.php/pnmdcn/article/view/172
Section
Conference abstract