[1]
Nidzelsky, M.Y. and Sokolovskaya, V.M. 2018. Manifestations of pain symptoms in reduced occlusion. Pain medicine. 3, 3 (Nov. 2018), 74-78. DOI:https://doi.org/10.31636/pmjua.v3i3.9.