Ilyashenko, V. I. (2019). Pudendal neuralgia: diagnostics and treatment. Pain Medicine, 3(4), 54-57. https://doi.org/10.31636/pmjua.v3i4.3