YAKOVLEVA, O. O.; ZHAMBA, A. O.; DOROSHKEVYCH, I. O.; VITRUK, T. K. Cardiac toxicity of coxibs: mechanisms of development and their prevention. Pain medicine, v. 3, n. 3, p. 27-32, 23 Nov. 2018.