NIDZELSKY, M. Y.; SOKOLOVSKAYA, V. M. Manifestations of pain symptoms in reduced occlusion. Pain medicine, v. 3, n. 3, p. 74-78, 23 Nov. 2018.