ILYASHENKO, V. I. Pudendal neuralgia: diagnostics and treatment. Pain medicine, v. 3, n. 4, p. 54-57, 21 Feb. 2019.